Vi ansvarar inte bara för vad vi gör utan också vad vi underlåter att göra.